top of page

NASA raziskuje: Rastline iz zraka odstranjujejo toksične snovi

Updated: Apr 13, 2021


Prijetnejše bivanje s posledicami


Za prijetnejše bivanje in izboljšano energetsko učinkovitostjo stavb, so konec 70 ih let v hiše pričeli vključevati izolativne materiale, ki so močno zmanjšali izmenjavo svežega zraka. Kljub ugodnejši bivalni klimi pa so se počasi pojavile zdravstvene težave kot so srbečica, draženje oči, kožni izpuščaji, omotica, vnetje sinusov, glavoboli in drugi z alergijami povezani simptomi. Poleg novih sintetičnih gradbenih materialov, premazov in notranje opreme je k zgoraj navedenimi simptomi močno pripomoglo slabo zračenje prostorov.


Znanstveniki so to težavo poimenovali kot 'Sick building syndrome' in jo preučevali na različnih primerih, največ raziskav je tej temi namenila NASA, saj je izolacija od zunanjega okolja obvezna na vesoljskih ekspedicijah.


Prvi pristop je bil zmanjšanje toksičnih snovi v uporabljenih materialih, a so to lahko dosegli le v določeni meri, nato pa so se lotili uporabe višjih rastlin in z njimi povezanimi talnimi organizmi. Jasno je bilo, da bo popolna izolacija človeka od naravnega ekološkega sistema, v katerem človek živi v sozvočju z rastlinami, živalmi in mikroorganizmi, povzročila neravnovesje.


V študiji izvedeni leta 1989 je NASA preučevala učinek listov, korenin, tal ter z njimi povezanimi mokroorganizmi, kot sredstvo za zmanjšanje onesnažil v zraku. Z uporabo rastlinskih sistemov so poizkusili zmanjšati visoke koncentracije onesnažil v prostoru kot so: cigaretni dim, organska topila in radon. Zasnovali so 'zračni filter' sestavljen iz rastlin in aktivnega oglja. Poskus so izvajali dve leti.


Najpogostejše toksične sovi v zaprtih prostorih


NASA je med močno toksične snovi vključila benzen, trikloroetilen in formaldehid.


  • Benzen je pogosto uporabljeno topilo in je prisotno v oljih, barvah, detergentih in je uporabljena pri izdelavi farmacevtskih izdelkov in barvil. Študije so pokazale da na celice deluje mutageno in celo rakotvorno. Stik s kožo povzroči sušenje, vnetje in dermatitis, vdihavanje pa glavobole in slabost.

  • Trikloroetilen (TCE) je sestavina lakov, barvil, premazov in lepil in je v raziskavi, ki je vključevala miši izpostavljene TCE vplivala na nastanek karcinomov.

  • Formaldehid je pogosta snov v zaprtih prostorih. Nahaja se v lepljenem lesenem pohištvu, izolaciji, papirnatih brisakčkah in robcih. Poleg naštetih se nahaja tudi v lepilih, smolah ter ob izgoravanju plina in v cigaretnem dimu. Formaldehid draži sluznico in lahko povzroči močan kontaktni dermatitis, saj se veže z različnimi proteini. Raziskave so pokazale, da prisotnost formaldehida v otroštvu povečuje možnost za razvoj astme in kroničnih glavobolov.


Poskuse so izvajali dve leti pod različnimi pogoji in časovnimi termini z različnimi rastlinskimi vrstami. Rastline so zaprli v pleksi komoro, v katero so vpihavali zgoraj omenjene snovi, dokazali so, da je imela na količino odvzetih snovi velik vpliv površina listne mase kot tudi rastlinska vrsta. V drugem letu poskusov so dokazali tudi, da ima veliko adsorbcijo tudi substrat v katerem so rastline rastle.


Substrat in organizmi, ki bivajo v njem prav tako delujejo kot filter

Po daljših raziskavah so se lotili določevanja mikroorganizmov v substratu in potrdili več kot 10 izolatov znotraj substrata ene rastline. Mikroorganizmi so sposobni razgradnje toksičnih snovi in so danes pogosto uporabljeni v biotehnologiji in čistilnih napravah, zato ni čudno, da pripomorejo tudi v naših domovih.


Alcaligenes, Bacillus, Curtobacterium, Flavobacterium, Micrococcus, Myxococcus, Pseudomonas, Leuconostoc, Streptomyces itd.


Sobne rastline, ki dokazano čistjo zrak


V raziskavi so sledile sledeče rastline, ki so za lažje razumevanje razporejene po vrsti od tiste, ki je odstranila naveč mikrogramov toksičnih snovi, do tiste z najmanj.


V raziskavi so bile obdelane najbolj pogoste sobne rastline, kar ne pomeni, da so to edine, ki čistijo zrak! Dokazali pa so, da v povprečju najbolje odstranjujejo formaldehid, saj ga v roku 24 ur odstranijo od 50-90%, nato benzen, ki so ga odstranile v 30-70% in najslabše TCE, ki so ga odstanile od 10-40% v obdobju 24 ur.


Vključevanje rastlin v notranje prostore je dokazano zelo učinkovito pri odstranjevanju toksičnih spojin, kot tudi vodi k boljšemu psihičnemu in fizičnemu počutju.

Če vas zanima še več o študiji pa skočite na link, kjer je prosto dostopna celotna raziskava: https://ntrs.nasa.gov/citations/19930073077


Se beremo!


Vaš Lilikoi!

29 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page